682

Zazwyczaj jesz więcej niż potrzebujesz. – A ten przesyt, który często sprawia, że czujesz się ociężały i znużony fizycznie, czyni cię niezdolnym do zasmakowania dóbr nadprzyrodzonych i przytępia twój umysł.

Jakże wspaniałą cnotą, nawet z czysto ludzkiego punktu widzenia, jest umiarkowanie!

Ten punkt w innym języku