930

Duszo apostolska, najpierw ty. — Pan powiedział poprzez św. Mateusza: “Wielu powie Mi w owym dniu: ŤPanie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?ť. Wtedy oświadczę im: ŤNigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawościť”. “Abym — mówi św. Paweł — innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego”.

Ten punkt w innym języku