Apostoł

Apostoł → apostoł apostołów
Apostoł → być narzędziem
Apostoł → chrześcijanin jest apostołem
Apostoł → dusza modlitwy i poświęcenia
Apostoł → gorliwość o dusze, gorliwość apostolska
Apostoł → miłość, współistnienie
Apostoł → nadzieja
Apostoł → naturalność
Apostoł → odwaga
Apostoł → pokora
Apostoł → przyjaźń
Apostoł → przykład
Apostoł → uświęcać siebie, aby uświęcać innych
Apostoł → w pracy
Apostoł → wiara
Apostoł → współodkupiciel z Chrystusem