978

Venite post me, et faciam vos fieri piscatores hominum – pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. – Nie bez powodu Pan używa takich słów: łowiąc ludzi – tak jak ryby – należy ich chwytać za głowę!

Jakąż ewangeliczną głębię ma „apostolstwo inteligencji”!

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku