Komunia święta

Komunia świętych1. – Jakże ci to wytłumaczyć? – Wiesz, czym dla ciała jest transfuzja krwi? Tym samym dla duszy staje się komunia świętych.

Przeżywajcie w szczególny sposób komunię świętych, a każdy odczuje – zarówno w chwili walki wewnętrznej, jak i podczas pracy zawodowej – radość i siłę wypływające ze świadomości, że nie jest sam.

Synu: wspaniale przeżywasz komunię świętych, skoro piszesz do mnie: „Wczoraj «odczułem», że Ksiądz modlił się za mnie!”.

Inny człowiek, który również wie o tym „przekazywaniu sobie” dóbr nadprzyrodzonych, napisał do mnie: „List bardzo mi pomógł; od razu widać, że jest nasycony modlitwą wszystkich… A ja tak bardzo potrzebuję, aby się za mnie modlono”.

Jeśli naprawdę odczuwasz komunię świętych – jeśli ją praktykujesz – chętnie staniesz się człowiekiem pokuty. – I zrozumiesz, że pokuta to gaudium, etsi laboriosum – radość, ale radość wymagająca trudu; i poczujesz się „sojusznikiem” wszystkich dusz pokutujących, które były, są i będą w przyszłości.

Będzie ci łatwiej wypełniać obowiązki, gdy pomyślisz o pomocy świadczonej ci przez twych braci oraz o pomocy, której ty przestajesz im udzielać, jeśli nie jesteś wierny.

Ideo omnia sustineo propter electos – dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, ut et ipsi salutem consequantur – aby i oni dostąpili zbawienia, quae est in Christo Jesu – które jest w Chrystusie Jezusie.

– Oto dobry sposób na przeżywanie komunii świętych!

– Proś Pana, aby ci udzielił ducha św. Pawła.

Przypisy
1

Communio sanctorum – komunia świętych. Ta prawda wiary wymieniana jest w Credo jako „świętych obcowanie”, zob. Katechizm Kościoła Katolickiego, 946-962 (przyp. tłum.).

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten rozdział w innym języku