Przedmowa

Dziękuję Panu za możliwość dodania tych kilku zdań do wydania (…) nowej książki zawierającej teksty z kazań św. Josemaríi. Powstanie tej publikacji jest bardzo wymowne. Od samego początku Dzieła jego Założyciel przemawiał do szerokiego grona osób, aby przekazać im Ducha, przez którego Bóg objawił mu się 2 października 1928 roku. W swoim przepowiadaniu wykorzystywał zwykłe metody — homilie, medytacje, rozmowy, kazania itp.

Używał także innego specyficznego i bardzo charakterystycznego dla niego sposobu: wykorzystywał rodzinne rozmowy lub spotkania, podczas których, w odpowiedzi na pytania uczestników, podejmował różnorodne tematy: wątki duchowe, wspomnienia z historii Opus Dei, informacje o pracy apostolskiej czy komentarze do bieżących wydarzeń. Uczestnicy przyjmowali tę wiedzę z wdzięcznością, często notując jego słowa, aby później w czasie osobistej modlitwy móc je dogłębnie przemyśleć. Czasami, zwłaszcza w ostatnich latach, spotkania te były nagrywane na taśmę (…).

W latach 1967–1975, po dokładnym przejrzeniu notatek zebranych w niniejszym wydaniu, św. Josemaria opublikował je w czasopismach dla wiernych Opus Dei.

Kiedy w 1986 roku rozpoczął się proces kanonizacyjny, wśród pism świętego Josemaríi przedłożonych Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, zgodnie z wymogami prawa kościelnego w takich przypadkach, znalazły się również niektóre z jego ustnych kazań, wygłoszonych w latach 1954–1975. Fakt, że autor dokonał ich przeglądu w całości przed udostępnieniem ich wiernym Dzieła gwarantuje rzetelny charakter tej dokumentacji.

Trybunały ustanowione w Rzymie i Madrycie w celu przesłuchania świadków podczas procesu kanonizacyjnego zleciły czterem cenzorom teologom zbadanie i ocenę publikacji św. Josemaríi. Ich opinie lub vota zajmują znaczną część wstępnego tomu Positio, przedstawionego Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. We wnioskach końcowych do jakich doszli eksperci znajdujemy słowa, które z przyjemnością cytuję: „Przesłanie o uświęcającej wartości pracy jest zaszczepione na życiodajnym pniu Pisma Świętego i stawia naszego Autora na równi z wielkimi postaciami Tradycji. Pisma te stanowią bardzo bogate dziedzictwo dla Kościoła Świętego”. „Posiada siłę klasyków, temperament Ojca Kościoła”, dodaje inny. I jeszcze jeden: „Dokumentują wyżyny mistycznego życia, które osiągnął, będąc jeszcze bardzo młodym”.

Mój poprzednik na stanowisku prałata Opus Dei, biskup Álvaro del Portillo, zarządził zebranie tych tekstów ustnego przepowiadania – do tej pory oddzielnych – w jednym tomie. W 1995 roku książka trafiła do rąk czytelników. Tytuł Rozmowy z Panem dobrze wyraża treść i cel tej katechezy: pomóc ludziom modlić się osobiście, rozmawiać z Jezusem Chrystusem twarzą w twarz, jak zawsze powtarzał św. Josemaría.

W przedmowie, którą napisałem do tamtego wydania stwierdziłem, że zawarte w książce treści zachowują spontaniczność języka mówionego, bezpośredniego, głęboko ewangelicznego, tak charakterystycznego dla założyciela Opus Dei. Coś, co wielu badaczy — krytyków literackich, teologów, pasterzy Kościoła — publicznie, bardzo pochlebnie komentowało.

Słowa założyciela Opus Dei są krzepiące, pociągające, napisane starannie dobranym, ale zwyczajnym językiem. Podobne do tych, które Pismo Święte odnosi do słów proroka Eliasza: „płonęły jak pochodnia” (Syr 48,1). Te słowa właśnie napisałem dwadzieścia dwa lata temu, we wspomnianym już prologu. Rzeczywiście, słowa św. Josemaríi oświeciły nasze umysły i rozpaliły nasze serca; napełniły nas siłą i głęboką radością w pracy dla chwały Bożej i zbawienia dusz.

Wraz z ukazaniem się tej książki (…) wiele innych osób, oprócz wiernych Opus Dei, będzie mogło odkryć piękno traktowania Boga z ufnością i synowskim uczuciem, podążając za obrazem Ojca zawartym we frazach św. Josemaríi. Moim najgłębszym pragnieniem jest to, aby ci, którzy czytają i medytują nad tymi tekstami, dzień po dniu kroczyli ścieżkami życia duchowego i coraz ściślej utożsamiali się z Jezusem Chrystusem.

Proszę o to Boga za wstawiennictwem Matki Bożej i jej Oblubieńca św. Józefa. Mam nadzieję, że rozważanie treści rozmów założyciela Opus Dei przeniknie nasze dusze i pomoże nam iść zawsze do przodu ścieżkami świętości w naszej pracy zawodowej i w naszym zwykłym życiu, jak to niestrudzenie głosił św. Josemaría od 2 października 1928 r. (…)

Rzym, 6 października 2016 r.

Bp Javier Echeverría

Prałat Opus Dei (†)

Ten rozdział w innym języku