Rozmowy z Panem

Rozmowy z Panem to zbiór nauk św. Josemaríi Escrivy skierowanych do członków Opus Dei, którzy mieszkali lub pracowali z nim w Rzymie w latach 1954–1975. Chociaż zawiera nauki rozłożone w czasie, w 25 tekstach można znaleźć pewne wspólne myśli, takie jak zaproszenie do osobistego utożsamienia się z Jezusem Chrystusem, rozważania na temat boskiego synostwa, miłości do Boga i Kościoła, tematy modlitwy i życia kontemplacyjnego, poszukiwanie miłości w zwykłym życiu, pokora i braterska miłość.

Jego słowa zostały opublikowane dla szerokiej publiczności w 2017 roku, w kolekcji krytyczno–historycznych wydań jego wszystkich dzieł. Odnosząc się do tego wydania, biskup Javier Echevarría powiedział w 2016 r., że zostały one opublikowane, aby „wiele innych osób — oprócz wiernych Opus Dei — mogło odnaleźć pomoc w obcowaniu z Bogiem z ufnością i synowską miłością”. Ich tytuł „dobrze wyraża treść i cel tej katechezy: pomoc w osobistej modlitwie”. Zebrany tutaj tekst został opublikowany w 2019 roku. Jest prostszy, bo nie zabiera uwag krytyczno-historycznych.

Rozdziały
Ta książka w innym języku