875

Panie, pomóż mi, abym był Ci wierny i uległy, sicut lutum in manu figuli — jak glina w rękach garncarza. — A wówczas będę żył nie ja, lecz Ty, moja Miłości, będziesz żył i działał we mnie.

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku