881

Poświęcaj się, oddawaj się i pracuj z duszami, z każdą osobno, jak jeden po drugim obrabia się drogocenne klejnoty. — Co więcej, musisz się bardziej przykładać, gdyż w grę wchodzi tu coś o niezrównanej wartości: celem tej pomocy duchowej jest przygotować na służbę Bogu dobre narzędzia, które — każde z nich! — kosztowały Chrystusa całą Jego krew.

Ten punkt w innym języku