882

Być chrześcijaninem, a w szczególny sposób być kapłanem — pamiętajmy, że wszyscy ochrzczeni uczestniczymy w królewskim kapłaństwie — oznacza znajdować się ciągle na krzyżu.

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku