Bojaźń Boża

Bojaźń Boża → dar Ducha Świętego

Przyjaciele Boga

Bojaźń Boża → wstręt do grzechu