747

Ludzie światowi mają wielką skłonność, by odwoływać się do miłosierdzia Bożego. – W ten sposób dodają sobie odwagi, schodząc na manowce.

To prawda, że Pan Bóg jest nieskończenie miłosierny, ale jest również nieskończenie sprawiedliwy. I jest Sąd, a On jest Sędzią.

Ten punkt w innym języku