734

„To jest wasza godzina i panowanie ciemności”. – A zatem, grzeszny człowiek ma swoją godzinę? Tak… a Bóg ma swoją wieczność!

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku