Ból

Ból → choroba
Ból → chrześcijański sens
Ból → miłość do Krzyża

To Chrystus przechodzi

Ból → nieporozumienia
Ból → przykład Najświętszej Maryi Panny
Ból → sens nadprzyrodzony
Ból → współczucie dla cierpienia innych