243

Nie wystarczy mieć rację. Potrzebna jest jeszcze umiejętność jej wykazania… oraz by inni chcieli ją uznać. Jednak zawsze głoś prawdę, kiedy to konieczne, nie zważając na to, “co powiedzą”.

Ten punkt w innym języku