246

Wbrew swoim zamierzeniom ci, którzy prześladują — uświęcają… — Ale biada tym “uświęcicielom”!

Ten punkt w innym języku