Doktryna

To Chrystus przechodzi

Przyjaciele Boga

Doktryna → doktryna wiary
Doktryna → formacja

Rozmowy z prałatem Escrivá

Doktryna → formowanie sumienia
Doktryna → i miłosierdzie

Rozmowy z prałatem Escrivá

Doktryna → katecheza
Doktryna → Magisterium Kościoła

Rozmowy z prałatem Escrivá

Doktryna → nauka

To Chrystus przechodzi

Doktryna → obowiązek rozpowszechniana
Doktryna → potrzeba
Doktryna → przekazywanie doktryny

Przyjaciele Boga

Doktryna → rozwaga i męstwo
Doktryna → sposób przekazywania doktryny
Doktryna → z darem języków