939

W krzewieniu chrześcijaństwa nie trzeba wywoływać antagonizmów ani źle traktować tych, którzy nie znają naszej wiary. Caritas omnia suffert! — Miłość wszystko znosi. Jeżeli będziemy postępować z miłością, ten, kto był przeciwny chrześcijaństwu, zawiódłszy się na swoich błędach, może w końcu szczerze i rzetelnie się zaangażować. — W sprawach dogmatu nie wolno jednak iść na ustępstwa imię naiwnej “elastyczności poglądów”. Kto tak postępuje, naraża się na to, że znajdzie się poza Kościołem i, zamiast czynić dobro dla innych, sobie samemu wyrządzi krzywdę.

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku