430

Dzięki łasce Bożej i rzetelnej formacji własnej możesz zostać zrozumiany w środowisku ludzi niewykształconych… — Alenie pójdą oni za tobą, jeżeli zabraknie ci “daru języków”: zdolności i wysiłku, aby dotrzeć do ich umysłów.

Ten punkt w innym języku