Męstwo

Męstwo → lęk
Męstwo → odwaga
Męstwo → w apostolstwie
Męstwo → w obronie prawdy