785

Pytasz, czy masz zachować milczenie i pozostać bezczynny…? — Gdy chodzi o niesprawiedliwy atak na sprawiedliwe prawo — nie!

Ten punkt w innym języku