362

Niechaj nie działają lojalni! — pragną nielojalni.

Tematy
Ten punkt w innym języku