Prawdomówność

To Chrystus przechodzi

Rozmowy z prałatem Escrivá

Prawdomówność → ataki na prawdę
Prawdomówność → dar doktryny
Prawdomówność → obrona prawdy
Prawdomówność → prawda i miłość
Prawdomówność → rozpowszechnianie prawdy
Prawdomówność → roztropność
Prawdomówność → sprawiedliwość i wolność
Prawdomówność → szacunek dla prawdy

Rozmowy z prałatem Escrivá

Prawdomówność → wierność i umiłowanie prawdy