930

“Nie zapala się lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. A na koniec swojego pobytu na ziemi Pan poleca: Euntes docete — Idźcie i nauczajcie. Chce, aby Jego światło jaśniało w postępowaniu i słowach Jego uczniów, również w twoich.

Ten punkt w innym języku