916

Odpowiedz obmówcy: “Powiem to zainteresowanemu” albo “Porozmawiam z nim”.

Ten punkt w innym języku