202

Gorszą się, ponieważ mówisz o oddaniu ludziom, którzy nigdy nie zastanawiali się nad tą kwestią…? — Dobrze, i co z tego? Przecież masz powołanie apostoła apostołów.

Ten punkt w innym języku