Pycha

To Chrystus przechodzi

Pycha → Bóg sprzeciwia się pysze

Przyjaciele Boga

Pycha → egoizm
Pycha → niezbędność modlitwy
Pycha → niezbędność szczerości
Pycha → oderwanie od siebie i wolność
Pycha → potrzeba Boga
Pycha → poznać Boga i poznać siebie
Pycha → próżność
Pycha → przejawy
Pycha → pycha i pokora

To Chrystus przechodzi

Pycha → walka z pychą
Pycha → wrażliwość i próżne wyobrażenia