274

Tylko głupcy są uparci: najgłupsi — najbardziej.

Ten punkt w innym języku