Siła

Siła → Boża moc, Boże synostwo
Siła → cierpliwość, pogoda ducha
Siła → dar Ducha Świętego

Przyjaciele Boga

Siła → miłość do Krzyża
Siła → Najświętsza Maryja Panna, przybytek chrześcijaństwa
Siła → odporność środowiskowa
Siła → odwaga
Siła → potęga miłości
Siła → siła i nadzieja
Siła → siła wiary
Siła → siła, niezłomność
Siła → stosowanie skutecznych środków
Siła → w pracy i na Krzyżu
Siła → w zarządzaniu
Siła → walka ascetyczna

To Chrystus przechodzi

Siła → wielkoduszność