Świadectwo

To Chrystus przechodzi

Świadectwo → apostolstwo przykładu
Świadectwo → chrześcijańskie postępowanie
Świadectwo → świadectwa radości