369

Minęło dwadzieścia wieków, a codziennie powtarza się ta scena: nadal osądzają, biczują i krzyżują Mistrza… I wielu katolików przez swoje postępowanie i przez swoje słowa nadal woła: Jego? Jego nie znam! Chciałbym udać się wszędzie i przypominać w poufnej rozmowie wielu ludziom, że Bóg jest miłosierny, i że jest również bardzo sprawiedliwy! Dlatego też wyraźnie powiedział: “Kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja”.

Tematy
Ten punkt w innym języku