Szczerość

To Chrystus przechodzi

Szczerość → aby otrzymać pomoc duchową
Szczerość → aby wytrwać w powołaniu

LISTY (I)

Szczerość → spójność życia
Szczerość → w kierownictwie duchowym
Szczerość → w walce ascetycznej
Szczerość → wobec Boga

LISTY (I)

Szczerość → wobec samego siebie

LISTY (I)

Szczerość → z samym sobą