325

Szczerość: wobec Boga, wobec kierownika duchowego, wobec twoich braci, ludzi. — W ten sposób będę pewien, że wytrwasz.

Ten punkt w innym języku