329

Wszyscy musimy uważać na brak obiektywizmu, ilekroć chodzi o ocenę własnego postępowania. — Ty też.

Ten punkt w innym języku