Wady

Wady → duch sprzeczności

BRUZDA

Wady → duma
Wady → pochlebstwa
Wady → zazdrość
Wady → zniechęcenia