998

Masz ducha sprzeciwu, przekory…? Dobrze, wykorzystuj go, by sprzeciwiać się sobie, wyrzekać się samego siebie!

Ten punkt w innym języku