561

Unikaj tego śmiesznego pochlebiania swojemu przełożonemu, czasami może nieświadomego, tego nieustannego bycia tubą jego gustów lub poglądów w sprawach bez większego znaczenia. — Bądź tym bardziej ostrożny, żeby nie traktować jego wad jako czegoś pociesznego. Prowadzi to do spoufalenia, które pomniejsza jego autorytet, lub też do wypaczenia polegającego na traktowaniu zła jako czegoś zabawnego. Wyświadczyłbyś mu niedźwiedzią przysługę!

Ten punkt w innym języku