Bruzda

„To co pojawia się na tych stronach to samo życie chrześcijanina, w którym - wraz z przejściem Chrystusa - to co Boże i to, co ludzkie przeplata się między sobą bez pomieszania, ale bez rozwiązania wieczności” (Prałat Álvaro del Portillo, Wstęp).

Podobnie jak Droga, Bruzda jest owocem życia wewnętrznego i doświadczenia duszpasterskiego prałata Escrivá. Złożony również przez punkty do rozważań, pokazuje atrakcyjną wizję cnót ludzkich. „Bruzda ma obejmować całą osobę chrześcijanina: ciało i duszę, naturę i łaskę - a nie tylko rozum”, napisał Prałat Álvaro del Portillo we wprowadzeniu do książki.

Św. Josemaría zostawił przygotowaną książkę do jej publikacji tylko z braku końcowej korekty, ponieważ nie miał na nią czasu. Pierwsze wydanie pojawiło się, pośmiertnie, w 1986. Od tego momentu wydano ok. 0,5 mln egzemplarzy w licznych językach.

Rozdziały
Ta książka w innym języku