442

Diament szlifuje się diamentem…, a dusze duszami.

Ten punkt w innym języku