738

Jakże ciasną duszę mają ci, którzy gorliwie strzegą swojej “listy krzywd”…! Z tymi nieszczęśnikami trudno żyć. Prawdziwa miłość nie prowadzi ani listy “niezbędnych” usług, które stale wyświadcza, ani listy afrontów, doznawanych od innych: omnia suffert — wszystko znosi.

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku