766

“Stokroć więcej!”… Przypominałeś sobie przed paroma dniami tę obietnicę Pana! — Zapewniam cię, że owo “stokroć więcej” znajdziesz w braterstwie przeżywanym wśród twoich współtowarzyszy apostolstwa.

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku