832

“Cud” czystości ma za punkty oparcia modlitwę i umartwienie.

Ten punkt w innym języku