846

Chrześcijańscy małżonkowie nie powinni pragnąć zamykania źródeł życia, ponieważ ich miłość zasadza się na Miłości Chrystusa, która jest oddaniem się i poświęceniem… Poza tym, jak przypomniał Tobiasz Sarze, małżonkowie wiedzą, “żeśmy synowie świętych i nie możemy tak się łączyć jak narody, które nie znają Boga”.

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku