Alte virtuţi

Actele de Credinţă, Speranţă şi Dragoste sunt valve prin care se înteţeşte focul sufletelor care trăiesc întru Dumnezeu.

Fă totul dezinteresat, din Dragoste curată, ca şi cum n-ar exista nici răsplată, nici pedeapsă. Dar dezvoltă în inima ta speranţa glorioasă a Cerului.

E bine să-L slujeşti pe Dumnezeu ca un fiu, fără plată, generos… — Dar nu te îngrijora dacă vreodată te gândeşti la răsplată.

Spune Isus: „Şi acela care îşi va lăsa casa, pe fraţii săi şi pe surorile sale, sau pe tatăl şi pe mama sa, sau pe nevasta sau pe fiii săi, sau moştenirile sale pentru numele meu, va primi însutit şi va dobândi viaţa veşnică“.

   — Să vedem dacă afli pe pământ pe cineva, care să te plătească cu atâta generozitate!

Isus… tăcând.— „Jesus autem tacebat“. — Tu, de ce vorbeşti, pentru a te consola sau pentru a te dezvinovăţi?

   Taci. — Caută bucurie în dispreţuiri: vor fi întotdeauna mai puţine decât meriţi!

   — Poţi, oare, să te întrebi: „Quid enim mali feci?“ — Ce rău am făcut?

E sigur că eşti om al lui Dumnezeu dacă porţi cu bucurie şi în tăcere, nedreptatea.

Frumos răspunsul pe care acel bărbat venerabil i l-a dat unui tânăr ce se plângea de o nedreptate suferită:

   „Te supără? — îi spunea —, atunci, nu voi să fii bun!…“

Nu-ţi da niciodată părerea dacă nu ţi se cere, chiar dacă tu crezi că această opinie a ta este cea mai potrivită.

Este adevărat că a fost un păcătos. — Nu trebuie, însă, să-ţi faci despre el o judecată de neclintit. — Să ai inimă pioasă şi să nu uiţi că el ar putea chiar deveni un „Augustin“, în timp ce tu nu-ţi depăşeşti mediocritatea.

Toate lucrurile din această lume nu sunt decât ţărână. — Pune-le grămadă sub picioarele tale şi vei fi mai aproape de cer.

Aur, argint, giuvaeruri… ţărână, grămezi de bălegar. — Distracţii, plăceri senzuale, pofte satisfăcute… ca un animal, ca un catâr, ca un porc, ca un cocoş, ca un taur. Onoruri, distincţii, titluri…, fum, trufaşe umflări în pene, minciuni, vid.

Nu-ţi aduna comori de dragoste, aici, pe pământ. Sunt iubiri egoiste… Cei pe care-i iubeşti se vor îndepărta de tine cu teamă şi dezgust, la doar puţine ceasuri după ce Dumnezeu te va chema la El. — Altele sunt iubirile care dăinuiesc.

Lăcomia este un viciu respingător. — Nu-ţi vine să râzi cu puţină scârbă văzându-i pe domnii aceia aşezaţi în jurul mesei, serioşi, cu aer de ritual, umplându-şi stomacurile cu grăsimi, ca şi cum acesta ar fi un „scop”?

La masă, nu vorbi despre mâncare: este o lipsă de educaţie, nedemnă de tine. — Vorbeşte despre ceva înalt — despre suflet sau despre cuget — şi vei înnobila această masă.

În ziua în care te ridici de la masă fără să fi făcut o mică mortificare, să ştii că ai mâncat ca un păgân.

De obicei, mănânci mai mult decât trebuie. — Şi acest exces, care de multe ori îţi cade greu, te împiedică să savurezi bunurile supranaturale şi-ţi întunecă darul de a înţelege.

   Ce minunată virtute, chiar pentru cele pământeşti, este cumpătarea!

Te văd, bărbate creştin — tu spui că eşti —, te văd sărutând o icoană, murmurând o rugăciune, strigând împotriva celor care atacă Biserica lui Dumnezeu… şi chiar frecventând Sfintele Sacramente.

   Dar nu te văd făcând vreun sacrificiu, nici renunţând la anumite conversaţii… lumeşti (aş putea, cu drept cuvânt, să le numesc altfel), nici nu te văd să fii mărinimos cu cei umili… nici cu Biserica lui Cristos!, nici să suporţi vreo slăbiciune a fratelui tău, nici să renunţi la îngâmfare pentru binele comun, nici să te descotoroseşti de învelişul strâns al egoismului tău, nici… atâtea multe altele!

   Te văd…, — Nu te văd… — Şi tu… spui că eşti bărbat creştin? — Ce concepţie săracă ai despre Cristos!

Talentul tău, simpatia ta, calităţile tale… se pierd: nu eşti lăsat să le foloseşti. — Ia aminte la aceste cuvinte ale unui autor spiritual: „Nu se pierde fumul tămâie care se oferă lui Dumnezeu. — Mai mărit este Dumnezeu prin sacrificarea talentelor tale decât prin deşarta lor întrebuinţare“.

Referințe la Sfânta Scriptură
Referințe la Sfânta Scriptură
Această carte în altă limbă