Pocăinţă

Binecuvântată fie durerea. — Iubită fie durerea. — Sfinţită fie durerea… Glorificată fie durerea!

Un întreg program, pentru a învăţa cu folos disciplina de studiu a suferinţei, ne este dat de Apostol: „spe gaudentes“ — bucuroşi prin speranţă, „in tribulatione patientes“ — răbdători în necazuri, „orationi instantes“ — statornici în rugăciune.

Ispăşire: iată cărarea ce duce la Viaţă.

Îngroapă prin pocăinţă, în săpătura adâncă pe care o va deschide umilinţa ta, neglijenţele, ofensele şi păcatele tale. — La fel îngroapă ţăranul, la picioarele copacului care le-a produs, fructe putrezite, vreascuri şi frunze trecute. — Şi ceea ce era sterp, mai mult, ceea ce era dăunător, contribuie eficient la o nouă rodnicie.

   Învaţă să scoţi, din căderi un imbold: din moarte, viaţă.

Acest Cristos, pe care îl vezi tu, nu este Isus. — Ar fi, poate, trista icoană pe care o pot compune ochii tăi tulburi… — Purifică-te. Limpezeşte-ţi privirea cu umilinţă şi pocăinţă. Apoi… nu-ţi vor lipsi luminile curate ale iubirii. Şi vei avea o viziune desăvârşită. Chipul ce-l vei vedea va fi cu adevărat al Lui: El!

Isus suferă pentru a împlini voinţa Tatălui… Şi tu, care vrei de asemenea să împlineşti preasfânta voinţă a lui Dumnezeu, urmând paşii Învăţătorului, vei putea să te plângi dacă întâlneşti, ca tovarăş de drum, suferinţa?

Spune-i trupului tău: prefer să-mi fii sclav decât să-ţi fiu eu ţie.

Cât se tem oamenii de ispăşire! Dacă ceea ce fac pentru a plăcea lumii ar face, rectificând intenţia, pentru a-i fi plăcuţi lui Dumnezeu… ce sfinţi ar fi unii şi unele!

Plângi? — Să nu te ruşinezi. Plânge: într-adevăr, oamenii, de asemenea, plâng ca şi tine, în singurătate şi înaintea lui Dumnezeu. — Seara, spune regele David, îmi voi stropi patul cu lacrimi.

   Cu aceste lacrimi, fierbinţi şi bărbăteşti, îţi poţi purifica trecutul şi spiritualiza viaţa ta actuală.

Te vreau fericit pe pământ. — Nu vei fi dacă nu renunţi la această frică de durere. Pentru că, în timp ce „suntem pe drum“, tocmai în durere stă fericirea noastră.

Ce minunat este să pierzi viaţa pentru Viaţă!

Dacă ştii că aceste dureri — fizice sau morale — înseamnă purificare şi merit, binecuvântează-le.

Nu îţi produce un gust amar urarea de bunăstare fiziologică — „Dumnezeu să-ţi dea sănătate, frate“ — cu care unii săraci mulţumesc sau cer pomană?

Dacă suntem generoşi în ispăşirea de bunăvoie, Isus ne va umple de har pentru a iubi ispăşirile pe care ni le trimite El.

Voinţa ta să le pretindă simţurilor, prin ispăşire, ceea ce nu pot cere, în rugăciune, celelalte facultăţi ale omului.

Ce puţin valorează pocăinţa fără mortificarea neîncetată!

Te temi de pocăinţă?… De pocăinţa care te va ajuta să obţii viaţa veşnică. — În schimb, pentru a conserva biata viaţă a prezentului, nu vezi cum oamenii se supun la miile de torturi ale unei crude operaţii chirurgicale?

Cel mai mare duşman al tău eşti tu însuţi.

Tratează-ţi trupul cu iubire, dar nu cu mai multă iubire decât cea care i se arată unui duşman trădător.

Dacă ştii că trupul tău este duşmanul tău şi duşmanul măririi lui Dumnezeu întrucât este al sfinţirii tale, de ce îl tratezi cu atâta blândeţe?

„Să petreceţi o după amiază plăcută“ — ni s-a dorit, conform urării obişnuite — iar un suflet foarte pătruns de Dumnezeu a comentat: ce puţine dorinţe!

Cu tine, Isuse, ce plăcută e durerea şi ce luminos e întunericul!

Suferi! — Dar priveşte: „El“ nu are Inima mai mică decât a noastră. — Suferi? Se cuvine.

Postul riguros este o pocăinţă foarte plăcută lui Dumnezeu. — Dar, tot „ajutându-ne“ între unii şi alţii l-am îndulcit… Nu-i nimic — din contra —, cu aprobarea îndrumătorului tău spiritual, să urmezi şi tu această practică în mod frecvent.

Motive pentru pocăinţă?: Ispăşire, îndreptare, cerere, mulţumire, cale de a progresa…: pentru tine, pentru mine, pentru ceilalţi, pentru familia ta, pentru ţara ta, pentru Biserică… Şi pentru o mie de alte motive.

Să nu faci mai multă pocăinţă decât cea pe care ţi-o îngăduie îndrumătorul tău spiritual.

Cât de mult înnobilăm durerea, dându-i în ordinea spirituală locul ce i se cuvine (ispăşire)!

Referințe la Sfânta Scriptură
Referințe la Sfânta Scriptură
Referințe la Sfânta Scriptură
Această carte în altă limbă