Fecioara

Iubirea pentru Maica noastră va fi suflu ce aprinde în flacără vie jarul virtuţilor ce stau ascunse în cenuşa lâncezelii tale.

Iubeşte-o pe Maica Domnului. Şi Ea îţi va dobândi har din belşug, ca să învingi în această luptă zilnică. — Şi la nimic nu-i vor folosi celui blestemat acele dorinţe perverse, care urcă şi urcă, clocotind în tine, până a voi să înece în putreziciunea lor atrăgător mirositoare marile idealuri, poruncile sublime pe care Cristos însuşi le-a pus în inima ta. — „Serviam!“

Fii al Mariei şi vei fi al nostru.

La Isus se merge, şi la Isus „se întoarce“ mereu prin Maria.

Cât de mult le place oamenilor să li se amintească rudenia lor cu personaje din literatură, din politică, din armată, din Biserică!…

   — Cântă în faţa Fecioarei Neprihănite, amintindu-i:

   Bucură-te, Marie, fiica lui Dumnezeu, Tatăl; bucură-te, Marie, Maica lui Dumnezeu, Fiul; bucură-te, Marie, Mireasa lui Dumnezeu, Duhul Sfânt… Mai presus de tine, doar Dumnezeu!

Spune: Maica mea — a ta, pentru că eşti al ei prin mai multe nume —, iubirea ta să mă lege de Crucea Fiului tău: să nu-mi lipsească Credinţa, nici curajul, nici îndrăzneala, pentru a împlini voinţa lui Isus al nostru.

Toate păcatele vieţii tale parcă ar fi năvălit asupra ta. — Nu ți pierde încrederea. — Din contra, cheam-o pe Mama ta, Sfânta Maria, cu credinţa şi abandonarea de sine a copilului. Ea va aduce tihna sufletului tău.

Preasfânta Maria, Maica lui Dumnezeu, trece nebăgată în seamă, ca o femeie printre celelalte, din poporul său.

   — Învaţă de la Ea să trăieşti cu naturaleţe.

Poartă-ţi pe piept sfântul scapular al Carmelului. — Puţine devoţiuni — există multe şi bune devoţiuni mariane — sunt atât de înrădăcinate între credincioşi şi puţine s-au bucurat de atâtea binecuvântări papale.

   În plus, este atât de matern acest privilegiu al zilei de sâmbătă!

Când ai fost întrebat ce icoană a Maicii Domnului îţi inspiră mai multă devoţiune, şi ai răspuns — asemenea cuiva cu mare experienţă — că toate, am înţeles că eşti un fiu bun: de aceea îţi par frumoase — sunt îndrăgostit de ele, ai spus — toate portretele Maicii tale.

Maria, Maestră de rugăciune. — Priveşte cum îi cere Fiului ei, în Cana. Şi cum insistă, fără să se descurajeze, cu stăruinţă. — Şi cum reuşeşte.

   — Ia aminte.

Singurătatea Mariei. Singură! — Plânge, nemângâiată.

   — Tu şi eu trebuie să o însoţim pe Maica Domnului, şi să plângem şi noi: pentru că pe Isus l-au ţintuit pe lemn, în piroane, mizeriile noastre.

Sfânta Fecioară Maria, Maica Iubirii Frumoase, îţi va alina inima, când te va face să simţi că inima ta e de carne, dacă alergi la Ea cu încredere.

Iubirea Maicii Domnului este dovada spiritului bun, în operele şi în persoanele singulare.

   Să nu ai încredere în acţiunile care nu au acest semn.

Fecioara Îndurerată. Când o contempli, să-i vezi Inima: este o Mamă cu doi fii, faţă în faţă: El… şi tu.

Ce umilinţă, a Maicii mele Sfinte, Maria! — Nu o veţi vedea nici între ramurile de palmier din Ierusalim, nici în ceasul marilor minuni, — afară de cea dintâi: de la Cana.

   — Dar Ea nu fuge de dispreţul Golgotei: ea e acolo „juxta crucem Jesu“ — lângă crucea lui Isus, Maica lui.

Admiră tăria Sfintei Maria: la picioarele Crucii, cu durerea omenească cea mai mare — nu există durere ca durerea Ei — e plină de tărie.

   Cere-i din această putere, pentru ca să ştii şi tu să stai lângă Cruce.

Maria, Maestră a sacrificiului tainic şi tăcut!

   — Priveşte-o: aproape întotdeauna ascunsă, colaborând cu Fiul ei; ştie şi tace.

Vedeţi cu câtă simplitate? — „Ecce ancilla!…“ — Şi Cuvântul s-a făcut trup.

   — Aşa au lucrat sfinţii: fără spectacol. Dacă, totuşi, s-a făcut în jurul lor, s-a făcut împotriva voinţei lor.

„Ne timeas, Maria!“ — Nu te teme, Marie! — S-a tulburat Fecioara înaintea Arhanghelului.

   Pentru ce să vreau să arunc peste bord aceste detalii de modestie, care sunt păzitoarele curăţiei mele!

O, Maică, Maică!: Printr-un singur cuvânt al tău — „fiat“ — ne-ai făcut fraţi cu Dumnezeu şi moştenitori ai măririi Lui. — Fii binecuvântată!

Înainte, singur nu puteai… — acum, ai alergat la Maica Domnului şi cu Ea, cât de uşor este!

Ai încredere. — Întoarce-te. — Invocă pe Maica Domnului şi vei deveni credincios.

Îţi lipsesc oare, câteodată, puterea? — De ce nu o spui Maicii tale: „Consolatrix afflictorum, auxilium christianorum…, Spes nostra, Regina apostolorum“?

Maică! — Cheam-o tare, tare. — Ea te ascultă, te vede poate în primejdie şi-ţi oferă, Maica ta Sfânta Maria, cu Harul Fiului Său, mângâierea sânului Ei şi blândeţea dezmierdărilor Sale. Şi te vei simţi întărit pentru noua luptă.

Referințe la Sfânta Scriptură
Referințe la Sfânta Scriptură
Referințe la Sfânta Scriptură
Referințe la Sfânta Scriptură
Referințe la Sfânta Scriptură
Referințe la Sfânta Scriptură
Referințe la Sfânta Scriptură
Această carte în altă limbă