Împărtăşirea Sfinţilor

Împărtăşirea Sfinţilor. — Cum să ţi-o explic? — Vezi ce sunt transfuziile de sânge pentru trup? Ei bine, Împărtăşirea Sfinţilor este cam acelaşi lucru pentru suflet.

Trăiţi o deosebită Împărtăşire a Sfinţilor: şi fiecare din voi va simţi în clipa luptei interioare, ca şi în timpul muncii profesionale, bucuria şi forţa de a nu fi singur.

Fiule, ce bine ai trăit Împărtăşirea Sfinţilor, când mi-ai scris: „Ieri «am simţit» că te rugai pentru mine“!

Altul care ştie multe despre această „comunicare“ de bunuri supranaturale, îmi spune: „Scrisoarea mi-a făcut mult bine; se vede că este impregnată de rugăciunile tuturor!… şi eu am multă nevoie de rugăciune pentru mine.“

Dacă simţi Împărtăşirea Sfinţilor — şi o trăieşti —, vei fi cu bucurie un om penitent. — Şi vei înţelege că pocăinţa este „gaudium, etsi laboriosum“ — bucurie, deşi greu dobândită: şi te vei simţi „aliat“ cu toate sufletele penitente care au fost, sunt şi vor fi.

Îţi va fi mai uşor să-ţi împlineşti datoria dacă te gândeşti la ajutorul pe care ţi-l dau fraţii tăi şi la acela pe care tu nu li-l dai dacă eşti lipsit de fidelitate.

„Ideo omnia sustineo propter electos.“ — îndur orice pentru cei aleşi, „ut et ipsi salutem consequantur“ — pentru ca ei să dobândească mântuirea, „quae est in Christo Jesu“ — care este în Isus Cristos.

   — Minunat fel de a trăi Împărtăşirea Sfinţilor!

   — Cere-i Domnului să-ţi dea acest spirit al Sfântului Paul.

Referințe la Sfânta Scriptură
Această carte în altă limbă