124

Boh miluje veselého darcu

V súvislosti s úplným odpútaním sa od všetkého, ktoré od nás Pán žiada, vám ukážem ešte iný dôležitý aspekt daného problému. Je ním zdravie. Teraz ste väčšinou všetci mladí a prechádzate úžasným obdobím plnosti života, ktoré prekypuje energiou. Ale čas plynie a nevyhnutne sa začína prejavovať telesné opotrebovanie, prichádzajú obmedzenia zrelého veku a napokon ťažkosti staroby. Okrem toho, ktokoľvek z vás môže ochorieť alebo utrpieť nejaký telesný úraz.

Iba ak správne — kresťansky — využijeme obdobia dobrého telesného stavu, priaznivé časy, potom s nadprirodzenou radosťou prijmeme aj udalosti, ktoré ľudia mylne hodnotia ako zlé. Nechcem sa príliš zaoberať podrobnosťami, no rád by som sa s vami podelil o vlastnú skúsenosť. Keď sme chorí, môžeme byť nepríjemní: „nevenujú mi pozornosť, nikto o mňa ani nezakopne, nestarajú sa, ako si zaslúžim, nikto mi nerozumie…“ Diabol, ktorý neustále striehne, zaútočí na každú slabinu; a v chorobe jeho taktika spočíva vo vytváraní akejsi psychózy, odvádzajúcej človeka od Boha, otravujúcej prostredie a ničiacej celý poklad zásluh, aké môže človek získať pre dobro všetkých duší, keď znáša bolesť s nadprirodzeným optimizmom, keď ju miluje. Preto, ak to bude vôľa Božia a On nám zošle nejaké utrpenie, prijmime ho ako znamenie, že nás považuje za zrelých, aby nás mohol ešte užšie privinúť k svojmu vykupiteľskému krížu.

Aby sme boli ochotní veľkoryso znášať — ak to Pán dopustí — chorobu alebo nešťastie, je treba sa na to dlhodobo pripravovať, každodenne sa odpútavať od seba samého. Využívajte teda už teraz každú príležitosť, trpezlivo znášajte nedostatok, bežné malé bolesti, umŕtvovanie a cvičte sa v kresťanských cnostiach.

Tento bod v inom jazyku