125

V našom každodennom živote by sme mali byť na seba nároční, nevymýšľať si falošné problémy a umelé potreby, ktoré koniec koncov pramenia z pýchy, žiadostivosti, pohodlnosti a lenivosti. Mali by sme k Bohu kráčať rýchlo, bez zbytočnej záťaže a batožiny, prekážajúcej nám pri chôdzi. Keďže chudoba v duchu nespočíva v tom, že nemáme, ale v tom, že sme skutočne od všetkého odpútaní, mali by sme byť neustále v strehu a nenechať sa dať oklamať nejakými, na prvý pohľad veľmi presvedčivými pomyselnými dôvodmi. „ Hľadajte to potrebné, hľadajte to, čo stačí. A nechcite viac. Čo je navyše, je bremeno, nie úľava; skľučuje miesto toho, aby napĺňalo radosťou “ (Sv. Augustín, Sermo LXXXV, 6 (PL 38, 523).

Pri týchto radách sa neopieram o nejaké neobvyklé, nenormálne, alebo komplikované situácie. Viem o jednom človeku, ktorý ako záložky do kníh používal papieriky, kam si zapisoval krátke strelné modlitby, aby mu tak pomáhali byť neustále v Božej prítomnosti. S láskou si začal tento „poklad“ odkladať, až si jedného dňa uvedomil, ako veľmi sa k týmto papierikom pripútal. Vidíte ten „úžasný“ príklad cnosti? Nevadilo by mi odhaliť vám hoci aj všetky moje slabosti, keby vám to bolo na niečo dobré. Odkryl som trochu rúšku svojho vnútra, lebo možno i ty máš niečo podobné, k čomu si pripútaný: svoje knihy, svoje oblečenie, svoj stôl, svoje… modly z plechoviek.

V prípadoch, ako je tento, vám odporúčam poradiť sa so svojím duchovným radcom a bez škrupúľ a detinskosti sa mu so všetkým zveriť. Niekedy postačí ako liek malé umŕtvovanie krátkodobo sa bez niečoho zaobísť; alebo aj iným spôsobom sa dá niečoho vzdať: nič sa nestane, ak niekedy nepoužiješ svoj obvyklý dopravný prostriedok a čiastku, ktorú si tak ušetril, venuješ ako almužnu, hoci by to bol len nepatrný obnos. V každom prípade, ak máš ducha odpútanosti, iste budeš objavovať stále nové, diskrétne a účinné príležitosti, ako ho cvičiť.

Keď som vám už raz otvoril svoje srdce, musím sa priznať, že ľpiem na niečom, čoho by som sa nikdy nechcel vzdať: naozaj vás mám všetkých veľmi rád. Naučil som sa to od toho najlepšieho Učiteľa a chcel by som čo najvernejšie nasledovať jeho príklad a bez výhrad milovať všetkých ľudí, počnúc tými, ktorých mám nablízku. Nedojíma aj vás vrúcna Ježišova láska — jeho neha! — ako sa o nej zmieňuje evanjelista, keď jedného z učeníkov opisuje slovami: quem diligebat Jesus (Jn 13, 23), ten, ktorého Ježiš miloval?

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku