225

Božská pedagógia

Nemať v nenávisti nepriateľa, neodplácať zlým za zlé, vzdať sa pomsty a odpúšťať bez hnevu sa vtedy považovalo — a považuje sa i dnes, nič si nenahovárajme — za konanie neobvyklé, priveľmi hrdinské, nenormálne. Až sem zájde ľudská nedokonalosť. Ježiš Kristus, ktorý prišiel, aby spasil všetkých ľudí a ktorý mal v úmysle zapojiť kresťanov do svojho vykupiteľského diela, chcel svojim učeníkom ukázať — tebe i mne — veľkú, pravdivú, šľachetnú a mocnú lásku: máme sa navzájom milovať tak, ako Kristus miluje každého jedného z nás. Iba týmto spôsobom, keď budeme — popri svojej vlastnej ľudskej nedokonalosti — napodobňovať spôsoby božské, podarí sa nám otvoriť svoje srdce všetkým ľuďom a milovať ich spôsobom vyšším, úplne novým.

Ako dobre len prví kresťania vedeli praktizovať túto horúcu lásku, ktorá ďaleko presahuje obyčajnú ľudskú solidaritu či láskavosť. Milovali sa navzájom, nežne i silno zároveň, z celého — Kristovho — srdca. Tertulián zaznamenal v druhom storočí komentár pohanov, obdivujúcich správanie vtedajších kresťanov, natoľko plné ľudskej i nadprirodzenej príťažlivosti. „ Pozrite, ako sa milujú “ (Tertulián, Apologeticum, 39 (PL 1, 471),opakovali.

Ak cítiš, že si teraz v mnohých detailoch každodenného života túto chválu nezaslúžiš, že tvoje srdce nereaguje na Božie požiadavky ako by malo, snaž sa to napraviť. Prijmi výzvu sv. Pavla: „robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich“ (Gal 6, 10), Kristovmu mystickému Telu.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku